Numerologiens historie

Pythagoras

Pythagoras

Numerologi er læren om tallene og deres mystik. Der har altid været en vis mystik omkring tal og deres betydning i vores liv. Da ingen ved, hvorfra numerologien stammer, siger man, at det er en gave fra Gud, for den har altid været her, og det er uanset, hvor langt tilbage i tiden man går. Hvis vi ikke havde haft numerologien, havde vi ikke haft astrologien, former, farver eller musik, ja, alt er regnet ud af tal.

Pythagoras var nok en af de største filosoffer i oldtiden. Han oprettede en skole, hvor man lærte om tallenes mystik og virkning på alt, hvad der eksisterer. Pythagoras havde rejst i mange lande for at samle informationer om tallenes mystik. Alle hans elever skulle lære alt udenad, og derfor er der ikke meget, der er nedskrevet fra hans tid. Mange andre har dog heldigvis nedfældet deres viden, så vi i dag kan bruge numerologien og få glæde af dens virkning.

Inkaerne var også dygtige numerologer, og i dag er vi ved at regne ud, hvordan de kunne få hele deres samfund til at virke, som det gjorde. For det er stadig en gåde. Der er også mange, der undrer sig over, hvorfor de ikke gjorde modstand, da spanierne indtog deres rige, men da de altid havde levet efter numerologien og i mange år havde vidst, at der ville komme nogle mennesker langt væk fra, der ville ødelægge deres land og kultur, uanset om de gjorde modstand eller ej, forblev de passive.

Da det altid kun var indviede præster, der havde med numerologien at gøre, var menigmand holdt uden for denne viden. Næsten uanset, hvor i historien vi graver efter informationer, er det det samme mønster, der gør sig gældende: Menigmand vidste intet, hvorimod præsteskabet vidste alt om numerologi og andre okkulte emner.

At forbeholde viden til de få vil aldrig være hensigtsmæssigt. Jeg ser det som en vigtig opgave, at man som Numerolog, giver sin viden videre, så det er til gavn for andre mennesker.

Cherio

Cherio

En af nyere tids dygtigste numerologer, Cheiro, var også Winston Churchills personlige numerolog sagde, at det var logisk at acceptere den lære, som oldtidens lærde mænd havde fundet frem til.

Uanset, hvor langt tilbage i tiden man går, har man kendt til den hemmelige eller okkulte betydning af tallene, men det nøjagtige tidspunkt for opdagelsen er aldrig konstateret. Derfor siger man også i dag, at det er en gave fra Gud eller fra universet.

Den nu afdøde astrolog Linda Goodman påstod, at Numerologien går længere tilbage end Atlantis (ca. 20.000 f.kr.). Det kan måske være lidt svært at forestille sig.

I 1996 blev der i Frankrig fundet nogle huler, der indeholdt vægmalerier med gamle tegninger og skrifter, der havde samme symbolik, som vi bruger i dag for alle 9 tal, og de blev dateret til at være sytten tusinde år gamle. – Tænk det synes jeg er ret vildt.

Der findes i dag (desværre) flere forskellige Numerologisystemer, og det kan bevirke, at man bliver forvirret, når man begynder at blive interesseret i Numerologien, for hvilket system er det rigtige? Det kan være svært at gennemskue, hvad der er det rigtige, men det er op til hver enkelt at undersøge, hvilket system der føles rigtigt for ham eller hende.

Det Numerologisystem, der er brugt her, er oldtidens Numerologi, for det er det, der er mest korrekt, men måske ikke så rosenrødt som i nogle af de nye systemer, der dukker op hele tiden.
Og her er det vigtigt at slå fast, at der er intet i historien, som fortæller noget om ex. undernumeroskoper – det er noget nogen har fundet på indenfor de sidste 10 år, for at gøre det mere interessant.

Jeg synes Numerologien er dybt facinerende og bliver hele tiden bekræftet i Numerologiens lære. Hver gang jeg sidder med en ny klient, er jeg taknemmelig for den hjælp og støtte der er i oldtidens Numerologi og for alt det jeg kan give videre til det enkelte menneske.

I forhold til Numerologiens lære har jeg valgt at tage ja-hatten på og sige som Cheiro:
Hvorfor ikke bare acceptere, hvad der er overleveret fra de gamle lærde?
Vi accepterer jo så meget andet.